Státy - hlavní města

Dvojice údajů

    
Přiřaďte správná hlavní města k jednotlivým státům