Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Výběr za stravné a čipy na měsíc říjen 2019 (18. 6. 2013)

1. 10. 2019                             8.00  -   11.00 hod.

2. 10. 2019                              7.00  -   11.00 hod.

3. 10. 2019                              7.00  -   8.00 hod.

Platba převodem                    1. 10. 2019  -  15. 10. 2019

Platba za stravné hotově nebo převodem z účtu na účet číslo  27-6261910237/0100, variabilní symbol strávníka zjistíte u vedoucí ŠJ.

Záloha na bezdotykový čip činí 100,- Kč, při ztrátě musí strávník zakoupit nový.

Po ukončení školní docházky nebo při přestupu na jinou školu vraťte čip vedoucí ŠJ, kde obdržíte zpět danou zálohu.

Ze stravování je nutno se odhlásit na terminále 24 hodin předem. První den nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. u vedoucí ŠJ, telefonicky 576 771 667 nebo odebrat jídlo do čistých přinesených nádob.

V případě neodhlášení stravného následující dny, budou žákům odečteny z účtu věcné a osobní náklady podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Vedoucí ŠJ: Ludmila Husárová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238