Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

3. Družina (22. 9. 2009)

Školní družina je školským zařízením, které je jakousi meziúrovní mezi edukačním působením ve škole, potažmo ve vyučování, a výchovou v rodině. Smyslem a účelem ŠD není pouze zaopatření výchovného procesu, kterýmž dochází k dotváření osobnosti účastníka a k rozvoji a posílení kompetencí, ale i smysluplné vyplnění volného času, či primární prevence negativních jevů vyskytujících se ve společnosti.

Oddělení školní družiny 2020 (.docx)

Ranní školní družina 2020 (.docx)

Rozpis pobytu účastníků družiny ve venkovních prostorách (.docx)

Rozpis stravování ve školní jídelně (.docx)

Kontaktní telefon: 607 097 683

Zdravý pohyb do škol

Od 17. 9. 2012 je do ŠD začleněn projekt Zdravý pohyb do škol. Jedná se o projekt, který bude probíhat ve spolupráci se zřizovatelem školy.

Cíl projektu

  • vytvoření a upevnění návyku pravidelného cvičení a kladného vztahu k němu
  • zajištění všestranného funkčního a pohybového rozvoje

Paní vychovatelky budou spolupracovat s trenéry, kteří mají vypracovaný podrobný rozpis tréninkových hodin.

Rozpis 2020/2021

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238