Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

3. Družina (22. 9. 2009)

Školní družina je školským zařízením, které je jakousi meziúrovní mezi edukačním působením ve škole, potažmo ve vyučování, a výchovou v rodině. Smyslem a účelem ŠD není pouze zaopatření výchovného procesu, kterýmž dochází k dotváření osobnosti účastníka a k rozvoji a posílení kompetencí, ale i smysluplné vyplnění volného času, či primární prevence negativních jevů vyskytujících se ve společnosti.

Provoz, obědy a zájmové činnosti ŠD

ŠD má 5 oddělení. Ranní ŠD 6:00 – 7:40 hod., odpolední ŠD 11:40 – 16:30 hod.

Oddělení ŠD

I. oddělení (I. B, II. C) – p. vychovatelka Petra Hoferková

II. oddělení (I. B, II. A) – p. vychovatelka Miroslava Dolanská

III. oddělení (I. A, III. A) – p. vychovatelka Miroslava Večeřová

IV. oddělení (II. B, III. B, V. C) – p. vychovatelka Bc. Klára Haferníková

V. oddělení (III. A, III. B, IV. A, IV. B) – p. vychovatel Radek Marholt, DiS.

Obědy

I. oddělení   – 12:00 – 12:40 (2. tř – út, čt – 12:40 – 13:40)

II. oddělení  – 12:00 – 12:40 (2. tř – út, čt – 12:40 – 13:40)

III. oddělení – 12:00 – 12:40 (3. tř. 12:40 – 13:40)

IV. oddělení – 12:40 – 13:40

V. oddělení   – 12:40 – 13:40

Zapsala Miroslava Dolanská, vedoucí vychovatelka

Zdravý pohyb do škol

Od 17. 9. 2012 je do ŠD začleněn projekt Zdravý pohyb do škol. Jedná se o projekt, který bude probíhat ve spolupráci se zřizovatelem školy.

Cíl projektu

  • vytvoření a upevnění návyku pravidelného cvičení a kladného vztahu k němu
  • zajištění všestranného funkčního a pohybového rozvoje

Paní vychovatelky budou spolupracovat s trenéry, kteří mají vypracovaný podrobný rozpis tréninkových hodin.

Školní rok 2017/2018

NÁZEV KROUŽKU DEN ČAS VYUČUJÍCÍ
Florbal I.

pondělí

15.00 – 16.30

Hoferková

Florbal II.

pondělí

15.00 – 16.30

Večeřová

Kreativ

úterý

15.00 – 16.30

Večeřová

Ajťák- informatika pro nejmenší

úterý

15.00 – 16.00

Marholt

Sportovní hry

středa

15.00 – 16.30

Haferníková

Aerobic, cvičení pro děvčata

čtvrtek

15.00 – 16.00

Hoferková

Kdo si hraje, nezlobí

čtvrtek

15.00 – 16.30

Marholt

Zapsala Miroslava Dolanská, vedoucí vychovatelka

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238