Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Školní žákovský parlament (28. 4. 2010)

Co je to školní žákovský parlament?

Školní žákovský parlament (ŠŽP) je tvořen zástupci tříd od třetího do devátého ročníku – parlamenťáky. Členové ŠŽP se aktivně účastní na dění školy – jsou aktivními prostředníky mezi žáky a pedagogickým sborem: sbírají podněty a připomínky od svých spolužáků, nebojí se vymýšlet své vlastní podněty a připomínky a ty přednáší vedení školy, které jsou dle možností školy realizovány.

Dále je obsahem činnosti spolupráce mezi dětmi napříč ročníky, pořádání zajímavých sportovních a jiných aktivit a pomoc při organizování akcí, vedení nástěnky s informacemi pro žáky, pravidelné rozhlasové vysílání a další…

Kdy a kde se ŠŽP schází? 

1x týdně v úterý v 7 hodin ráno ve školním klubu

Kdo může být Parlamenťák?

Parlamenťák je člen ŠŽP – z každé třídy (od třetí do deváté třídy) jsou voleni parlamenťáci jako zástupci své třídy. Parlamenťák je zodpovědný, spolehlivý, samostatný a nadšený člověk, který chce něco dělat a něco změnit.

Jak funguje ŠŽP?

ŠŽP je žákovskou organizací, jež koordinuje pedagogický pracovník. V ŠŽP je ustanovena samospráva – parlamenťáky je volen předseda a místopředseda, dále jsou určeni nástěnkáři, fotografové, grafici, zapisovatelé, kronikáři, rozhlasáři, docházkáři… každý pak vykonává svoji funkci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Představení práce za minulé  školní roky:

Prezentace 16-17 (.pdf)

Prezentace_15-16 (.pdf)

Prezentace 14-15 (.pdf)

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238