Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Učíme se navzájem (1. 12. 2017)

ZŠ TGM od 1. srpna 2017 vstupuje do realizace dvouletého projektu, který je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu

Učíme se navzájem, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005515

Doba realizace

1. 8. 2017 – 31. 7. 2019

V operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Příjemce dotace

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

Cílem tohoto projektu je

  • podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání
  • vzájemné vzdělávání a sdílení zkušeností pedagogů
  • pomoc žákům při společném vzdělávání, žákům bude umožněno navštěvovat aktivity – klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub a taky doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

 

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238