Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Multikulturní škola (21. 10. 2010)

Multikulturní škola

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do projektu Zlínského kraje „Multikulturní škola“.

Projekt si klade za cíl zlepšit ve škole rovné příležitosti žáků, a to zejména dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním. Působí preventivně proti rasismu a xenofobii. Chce podpořit multikulturní výchovu na školách, a to ukázkovými lekcemi aplikovanými přímo ve vybraných třídách, a také prostřednictvím seminářů pro pedagogy, kteří získají návody, jak zejména prostřednictvím her na děti působit. Všechny lekce a výstupy projektu budou vedeny zkušenými lektory.

Z naší školy budou do projektu zapojeny jeden ročník 1. stupně – 4.třídy a jeden ročník 2. Stupně – 7.třídy, celý pedagogický sbor a vedení školy.

Zapsaly Mgr. Ivana Bezděková a Mgr. Olga Kadlčíková


multikulturni-skola

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238