Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Zdravá škola (11. 2. 2011)

ZŠ TGM Otrokovice – škola podporující zdraví

Dne 8. 2. 2011 jsme ve Státním zdravotním ústavu v Praze úspěšně obhájili náš projekt podpory zdraví na naší škole, kde jsme prezentovali naše školní aktivity. Jen namátkou vybíráme:

  • projekty směřující k zvyšování a zkvalitňování ekologického cítění našich dětí,
  • kroužky, které žáci v hojném počtu navštěvují,
  • projektové dny zaměřené na zdravý životní styl a správnou výživu,
  • besedy věnované prevenci sociálně patologických jevů,
  • soutěže související s lidovými tradicemi a zvyky,
  • akce pořádané ve spolupráci s hasiči nebo policií,
  • besedy se zajímavými občany Otrokovic,
  • kulturní akce,
  • práci s integrovanými dětmi a další.

Na závěr jsme převzali z rukou koordinačního týmu tohoto evropského projektu certifikát a byli jsme slavnostně zařazení do sítě škol podporujících zdraví.

Zapsaly Mgr. Šárka Fránková Chytilová, Mgr. Soňa Kubějová

 


« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238