Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Recyklohraní (10. 3. 2010)

aneb Ukliďme si svět

Hra pro školy pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Škola získává díky aktivní účasti v projektu body jako formu ohodnocení.  Za získané body pak máme možnost vybírat si z katalogu zajímavé ceny. Pořídili jsme tak již například tři stoly pro stolní tenis, čtyři digitální fotoaparáty, hrací stůl, mnoho deskových her, sportovní náčiní pro stolní tenis, badminton… atd. V nabídce katalogu jsou také odměny charakteru školních pomůcek, praktické elektroniky, vstupenek do naučných či zábavných parků. Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.

Věříme, že prvky environmentální výchovy, které se snažíme do výuky zařazovat, nejsou pro naše žáky hluchým pojmem.

Více informací naleznete na stránkách  www.recyklohrani.cz

Zpracovala Mgr. Kateřina Skochová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238