Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

FLEXIBOOK 1:1 (22. 11. 2012)

Nakladatelství Fraus (www.fraus.cz) vyhlásilo pro školní rok 2012/2013 pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Cílem tohoto projektu je vyzkoušet výuku v plně digitalizované třídě ve formátu 1:1 na 2. stupni české vzdělávací soustavy, kdy výuka s interaktivní učebnicí v tabletu plně nahradí tištěnou učebnici. Projekt Flexibook 1:1 je zaměřen na testování výuky ve třídě, ve které disponuje každý žák tabletem iPad, jak pro výuku ve škole, tak i pro domácí přípravu.

Žáci i učitelé zapojení do projektu budou využívat třetí generaci interaktivních učebnic Fraus. Na rozdíl od běžných elektronických knih a učebnic obsahuje tato nová sada učebnic celou řadu přidaných aplikací a multimediální obsah, který umožňuje učitelům zcela zásadním způsobem měnit formu i didaktiku výuky. Učebnice obsahují řadu videí z reálného prostředí, ve výuce cizích jazyků jsou základní texty namluveny rodilými mluvčími a zpřístupněny žákům přímo v tabletu atd.

Interaktivní učebnice obsahují cvičení pro různé intelektuální skupiny žáků, takže umožňují pochopení a procvičení látky všem žákům v rámci inkluzivního přístupu ve výuce.

Žáci i učitelé budou v rámci projektu pracovat s elektronickou učebnicí ve vybraných předmětech – český jazyk, dějepis a anglický jazyk.

Zapojení ZŠ TGM do projektu

-          září 2012- přihlášení ZŠ TGM do projektu při plnění některých předem zadaných kritérií

-          říjen 2012 – vyhlášení pilotních škol

-          říjen 2012 – volba třídy, která bude zapojena do projektu (zvolena třída 6. A, která nejlépe odpovídá požadovaným kritériím, je zde i několik sociálně znevýhodněných žáků) a volba učitelů a předmětů pro interaktivní výuku  – český jazyk, dějepis, anglický jazyk

-          10. října 2012 podepsána trojstranná smlouva mezi nakladatelstvím Fraus s.r.o., firmou iTouch a ZŠ TGM  – obsahem smlouvy je zapůjčení 21 iPadů pro žáky 6. A třídy, instalace zařízení Apple pro práci s tablety a interaktivní tabulí a zakoupení 2 tabletů pro vyučující v daném ročníku

-          sepsání smlouvy s rodiči zapojených žáků

-          od 1. 11. 2012 vrácení papírových učebnic a zahájení výuky ve zvolených předmětech pouze za pomocí tabletů

Napsali o nás

Zapsala Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238