Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Fakultní škola (22. 10. 2014)

Základní škola T. G. Masaryka se stala fakultní školou Přírodovědecké fakulty UP Olomouc

Dne 13. října 2014 podepsala ZŠ TGM Dohodu o spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc (dále jen PřF UP)a získala tak právo používat označení Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP Olomouc.

Škola tak splnila kritéria pro přiznání tohoto označení a to zejména to, že ve škole je realizována kvalitní výuka přírodovědných předmětů kvalifikovanými a kreativními učiteli, škola má dobré pomůckové, materiální a technické vybavení pro výuku těchto předmětů, vedení školy a učitelé přírodovědných předmětů mají zájem na vzájemně dobré komunikaci s pracovišti PřF UP a vedení školy a jednotliví učitelé mají zájem aktivně se podílet na přípravě budoucích učitelů.

A jak budeme spolupracovat? Obě strany se dohodly na několika oblastech spolupráce:

  1. Podpora zájmu o přírodovědné obory – odborné exkurze a popularizační akce na PřF UP v Olomouci, terénní výuka na základní škole, realizace přednášek a propagace a popularizace přírodovědných oborů nejen ve škole ale i mezi další spolupracující subjekty
  2. Vyhledávání a vedení talentovaných žáků – spolupráce na vedení zájmových útvarů, společná organizace odborných soutěží žáků
  3. Příprava budoucích učitelů – ZŠ umožní realizaci pedagogických praxí studentů PřF UP, dle možností umožní provádět didaktické výzkumy, obě strany budou spolupracovat na tvorbě výukových materiálů
  4. Společné grantové projekty – spolupráce při vyhledávání, přípravě a případné realizaci vhodných grantových projektů
  5. Podpora dalšího vzdělávání učitelů

Našim společným cílem je tedy zájem o podporu rozvoje a zvyšování kvality vzdělávání v oblasti přírodních věd.

Zapsala Mgr. Marta Zakopalová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238