Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Volby (3. 6. 2014)

Volby do Školské rady ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice

Termín voleb 13. 6. 2017 od 7 : 00 – 8 : 00 hod. a odpoledne po dobu trvání třídních schůzek.

Volby proběhnou u vchodu školy, volební lístky obdržíte taktéž u vchodu školy.

Každý oprávněný volič může zaškrtnout maximálně dva kandidáty. Volební lístek je neplatný, pokud volič zaškrtne více kandidátů nebo nezaškrtne žádného kandidáta. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal vždy nadpoloviční většinu hlasů zúčastněných oprávněných voličů.

Seznam navržených kandidátů je v abecedním pořadí

  • Čápová Milana
  • Ing. Kučera Libor
  • Kubín Ludvík
  • Samohýlová Marcela
  • Shejbalová Jolana
  • Slámová Lucie

Zapsala M. Dolanská

Výsledky voleb do Školské rady – zástupci zákonných zástupců

Volby proběhly 13. 6. 2017.

Zvoleni byli tito kandidáti (pořadí dle počtu hlasů):

  • Kubín Ludvík
  • Čápová Milana

Oba kandidáti získali nadpoloviční většinu hlasů.

Zapsala Dolanská Miroslava

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238