Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Kariérový poradce (15. 10. 2009)

Mgr. Eva Lužová
576 771 656 luzova@zsotrtgm.cz

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Informace k přijímacímu řízení na SŠ ke studiu ve školním roce 2018/2019

Skupinové poradenství IPS ÚP Zlín pro 8. ročník

Program probíhá dvě hodiny, od 8:30 do 10:30 hodin. Je třeba, aby si žáci s sebou vzali svačinu, přezůvky a psací potřeby. Pedagogický dozor bude programu přítomen.

Termíny budou stanoveny v 2.pololetí školního roku.

Kde najdete informace o SŠ?

Kontakty na poradenská pracoviště

IPS ÚP Zlín – p. Šumíčková  577577503

PPP Zlín, J. A. Bati 5520 (Svit 22. budova) – obj. 575570491

a

Z:kariéra

portál kariérového poradenství Zlínského kraje

Projekt „Vzdělávání pedagogických pracovníků“ je zaměřen na kariérové poradenství formou odborné poradenské služby. Zpřístupňuje a propojuje širokou bázi informací pro všechny zainteresované subjekty, ať už výchovné poradce nebo samotné žáky, co nejjednodušším a technologicky moderním způsobem z jednoho zdroje. Takovým zdrojem je internetový portál kariérového poradenství. Více na www.zkariera.cz.

Jedná se o nabídku podpůrné diagnostické on-line služby pro samotné žáky a jejich rodiče v uzlových bodech školské kariéry. Tedy při nástupu do základní školy, při výběru střední školy a výběru vysoké školy. Nejde podle autora projektu, pana Jiřího Šimonka, promovaného psychologa, o to, že testy určí předpoklady pro studium určitého oboru a výsledky se stanou rozhodovacím zaklínadlem. Naopak, jde o nástroje, které by měly sloužit jako nestranné zrcadlo postojů samotného žáka a podklad pro zrovnoprávněnou diskusi Dítě – Rodič – Poradce při tak klíčových bodech rozhodování se o směru a kvalitě životní vzdělávací linie. Co je podstatné, tato služba je bezplatná.

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238