Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Školní psycholog (15. 10. 2009)

Vážení rodiče, učitelé a děti,

jmenuji se Klára Seidlová a na Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice pracuji jako školní psycholožka. V rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům i učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

Mnoho z Vás si možná pokládá otázku, kdy mě můžete oslovit, KDY ZA MNOU MŮŽETE PŘIJÍT. Na to neexistuje žádné pravidlo či omezení. Jednoduše kdykoliv Vás něco trápí

Důvody mohou být rozmanité. Navštívit mě může například…

 • …žák, který…

…má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.
…si nerozumí s učiteli.
…má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.
…má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
…se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.
…si potřebuje popovídat a neví s kým.
…potřebuje poradit s výběrem dalšího studia
…má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.

 • …rodič, který…

…má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.
…zjišťuje výchovné problémy s dítětem.
…objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.
…má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.
…chce svému dítěti více porozumět.
…si chce popovídat o rodičovství.
…má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.

 • …učitel, který…

…řeší výukové problémy svých žáků.
…řeší výchovné problémy žáků.
…cítí narušení v třídním kolektivu.
…chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
…chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
…potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
…chce více poznat svoje žáky.
…si chce jenom popovídat o učitelském povolání a dění na škole.

HLAVNÍ NÁPLNÍ MÉ PRÁCE JE TEDY:

 • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství),
 • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu,
 • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv,
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích,
 • náslechy ve třídách,
 • konzultace pro učitele a rodiče,
 • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence.

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

SOUHLAS S PRACÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázaná mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

KONTAKT A ZPŮSOB SETKÁNÍ

Děti mě mohou oslovit kdykoliv mě uvidí v prostorách školy nebo u sebe v pracovně. Rodičům doporučuji si předem domluvit schůzku. V průběhu dne se totiž vyskytuji různě v budově školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování). Může se stát, že nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace předem telefonicky, e-mailem nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kancelářím vedení školy.

 

Kontakty na mě:

 • edookit: Klára Seidlová
 • email: psycholog@zsotrtgm.cz
 • telefon: 576 771 660
 • instagram: @psycholozkatgm
« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238