Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Školní psycholog (15. 10. 2009)

Vážení rodiče, učitelé a děti,

jmenuji se Klára Seidlová a na Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice pracuji na plný úvazek jako školní psycholožka. V rámci mé práce se snažím pomáhat dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou.

KDO ZA MNOU MŮŽE PŘIJÍT?

 • Žák, který…
  …má problém se spolužáky, s kamarády, necítí se ve třídě dobře.
  …si nerozumí s učiteli.
  …má obtíže doma, s rodiči, se sourozenci.
  …má problémy s učením, nebo neví, jak se má učit
  …se cítí osaměle, smutně, něco jej trápí.
  …si potřebuje popovídat a neví s kým.
  …potřebuje poradit s výběrem dalšího studia
  …má z něčeho strach a rád by si o tom s někým promluvil.
 • Rodič, který…
  …má pocit, že jeho dítě má problémy se spolužáky.
  …zjišťuje výchovné problémy s dítětem.
  …objeví výukové problémy a neprospívání u svého dítěte.
  …má pocit, že učitelé nerozumí jemu ani dětem.
  …chce svému dítěti více porozumět.
  …si chce popovídat o rodičovství.
  …má dítě, které se bojí chodit do školy, nebo se mu do ní chodit nechce.
 • Učitel, který…
  …řeší výukové problémy svých žáků.
  …řeší výchovné problémy žáků.
  …cítí narušení v třídním kolektivu.
  …chce pomoc při řešení negativních jevů chování u žáků.
  …chce pomoc při rozvíjení pozitivní atmosféry ve třídě.
  …potřebuje radu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  …chce více poznat svoje žáky.
  …si chce jenom popovídat o učitelském povolání a dění na škole.

HLAVNÍ NÁPLNÍ MÉ PRÁCE JE TEDY:

 • individuální práce se žáky (konzultace, poradenství)
 • práce se školními kolektivy – posilování vzájemných vztahů ve třídě, mapování třídního klimatu
 • pomoc při adaptování se na nový třídní kolektiv
 • spolupráce s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných obtížích
 • náslechy ve třídách
 • konzultace pro učitele a rodiče
 • spolupráce s výchovným poradcem a metodikem školní prevence

Veškeré činnosti mohou být podníceny na doporučení učitele, zákonného zástupce, nebo na vlastní přání žáka.

SOUHLAS S PRACÍ ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKY

K provádění činností školního psychologa je potřebný souhlas zákonného zástupce žáka, který zákonní zástupci vyjádří podepsáním generálního informovaného souhlasu na začátku každého školního roku. Tento souhlas mi umožňuje v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, krizové situace) zapojení do řešení vzniklé situace. Pokud za mnou přijde dítě s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou o této skutečnosti zákonní zástupci informováni a následně vyzváni k podepsání individuálního informovaného souhlasu, který je pro další práci s dítětem nezbytný.

Jako školní psycholog jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, a proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné.

Výjimku tvoří ty případy, kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, nebo že žák ohrožuje jiné osoby.

KONZULTAČNÍ HODINY

Vzhledem k tomu, že se v průběhu dne vyskytuji různě v prostorách školy (práce se třídou, náslechy ve vyučování), může se stát, že v době konzultačních hodin nebudu ve své pracovně přítomna.

Proto doporučuji si konzultace vždy předem telefonicky, e-mailem, nebo osobně domluvit, abych Vám mohla věnovat plnou pozornost.

V případě potřeby je možné mi rovněž zanechat vzkaz ve schránce u mých dveří – najdete mě v 1. patře naproti kanceláří vedení školy.

Kontakty na mě:

email: psycholog@zsotrtgm.cz
telefon: 576 771 660

Těším se na viděnou

Mgr. Klára Seidlová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238