Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Soutěž „Zdravá 5“ (9. 6. 2020)

I v této nelehké době mimořádných opatření, uzavření škol a postupného uvolňování se žáci naší školy ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice s chutí a zájmem zapojili, stejně jako v předchozích letech, do celostátní soutěže „Zdravá 5“.  Soutěž probíhala od března do května a přihlásit se mohly vždy tříčlenné týmy z různých ročníků. Úkolem bylo vymyslet a připravit zdravou svačinku na téma ovoce a zelenina. Zapojit fantazii a kreativitu. Vše nakonec vyfotit a společně s receptem odeslat na patřičná místa.

Za naši školu nakonec soutěžilo 7 týmů. Týmy tvořili žáci, druhé, sedmé a deváté třídy. Žáci 7. ročníku v rámci volitelného předmětu „Domácnost“ a ostatní v rámci předmětu pracovní činnosti.

Velkým překvapením pro nás byla nakonec zpráva o dokonce dvou umístěních. Druhé místo, v kategorii mladší žáci 1. stupně ZŠ, vybojoval tým „Lékorky“ složený z žáků druhé třídy. O třetí místo, v kategorii žáci 2. stupně ZŠ, se zasloužil tým „Pekaříci“, který tvořili žáci 7. ročníků.

GRATULUJEME!!!!

Zapsala Mgr. Hana Úlehlová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238