Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole (4. 6. 2020)

od 8. 6. 2020

Vážení rodiče,

na základě zveřejněného harmonogramu pro uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství, bude od 8. 6. 2020 umožněna přítomnost žákům 2. stupně v základní škole zejména z těchto důvodů:

  • Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
  • Socializační aktivity
  • Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
  • Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
  • Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

 

Jedná se o možnost (nabídku) realizace těchto aktivit pro školy, a je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije. Pokud nebude v personálních a prostorových možnostech školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.

 

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb.

 

Naše škola

připravuje setkání třídních učitelů s kolektivy svých tříd v rámci třídnických hodin a konzultace vyučujících. Současně bude probíhat distanční (domácí) výuka, tak jak byla jednotlivými vyučujícími nastavena.

Výměnu učebnic provedeme v začátku školního roku 2020/2021. Devátý roční odevzdá učebnice podle pokynů svých třídních učitelů.

Předání vysvědčení a ukončení školního roku 2019/2020 bude pro žáky v pátek 26. 6. 2020.

Rozvrh třídnických hodin, konzultací a předání vysvědčení za jednotlivé třídy Vám zašlou třídní učitelé.

Vzhledem k omezenému počtu žáků ve skupinách, se musí žáci na konzultace k vyučujícím přihlásit podle následujících pokynů:

  • přihlášení na konzultace v týdnu od 8. 6. do 12. 6. 2020 proveďte do pátku 5. 6. 2020
  • přihlášení na konzultace v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020 proveďte do pátku 12. 6. 2020
  • přihlašování na třídnické hodiny řeší třídní učitel/učitelka

Dohled nad žáky bude zajištěn jen po dobu konzultací a třídnických hodin. Mimo tuto dobu je žák povinen školu opustit, škola v této době za žáky nezodpovídá.

Účast žáků je podmíněna při prvním vstupu do školy odevzdáním čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (příloha, možnost vyzvednutí tiskopisu ve škole). Zákonný zástupce bude povinen neprodleně oznámit škole změnu zdravotního stavu žáka.

Další Vaše komunikace bude probíhat na úrovni třídních učitelů a konzultujících pedagogů.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení ZŠ TGM Otrokovice

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238