Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Úřední hodiny (29. 6. 2020)

v době prázdnin

Více »

Volné dny pro žáky ZŠ TGM (22. 6. 2020)

29. a 30. 6. 2020

Více »

Soutěž „Zdravá 5“ (9. 6. 2020)

soutěž probíhala od března do května

Více »

Informace k osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve škole (4. 6. 2020)

od 8. 6. 2020

Více »

Online hodiny s rodilými mluvčími (1. 6. 2020)

rozvrh

Více »

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238