Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Informace k osobní přítomnosti žáků 9. ročníků ve škole (5. 5. 2020)

od 11. 5. 2020

Vážení rodiče,

vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 budou moci docházet žáci 9. ročníků do školy, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka žáků bude probíhat v předem stanovených skupinách v maximálním počtu 15 žáků, které nebude možné měnit.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později, než 11. 5. 2020.

Přítomnost žáků ve škole bude možná každé úterý, středu a čtvrtek od 8:00 hodin do 11:30 hodin. V tomto čase proběhnou konzultace ve dvou blocích zaměřených na matematiku a český jazyk. Cílem je příprava na přijímací zkoušku na SŠ.

Pozdější příchod do školy a dřívější odchod ze školy bude akceptován pouze ve výjimečných případech. Škola povede evidenci docházky.

Distanční výuka bude dále probíhat v obdobném režimu dle pokynů vyučujících. Mohou být omezeny nebo změněny online hodiny.

Účast žáků je podmíněna při prvním vstupu do školy odevzdáním čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Zákonný zástupce bude povinen neprodleně oznámit škole změnu zdravotního stavu žáka.

Zájem o osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole bude zjišťován prostřednictvím Ankety Edookitu. Bližší informace k organizaci a hygienickým podmínkám společně s Čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (součástí je také výčet rizikových skupin) budou zákonným zástupcům žáků 9. ročníku zaslány prostřednictvím přílohy Ankety Edookitu.

V případě potřeby se obracejte na třídní učitele 9. ročníku nebo na vedení školy.

Děkujeme za spolupráci.

Vedení ZŠ TGM Otrokovice

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238