Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Přijímací řízení na střední školy (3. 4. 2020)

Aktuální informace 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole. Termín stanoví ministerstvo.

Nově: každý uchazeč může písemný test konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pokud v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor, skládá zkoušku ve škole uvedené v druhém pořadí.

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se musí uskutečnit, pokud ji škola zahrnula do kritérií. Bude se konat nejpozději do termínu (včetně) konání JPZ.

JPZ vyhodnocuje Centrum – výsledky budou středním školám zaslány do 7 kalendářních dnů. Škola má pak 1 den na to, aby zveřejnila seznam s výsledky uchazečů.

Pokud se JPZ ani ŠPZ nekoná (u oborů s výučním listem), může střední škola seznam přijatých uchazečů zveřejnit dříve.

Nově: odvolání proti rozhodnutí ředitele není přípustné. Ředitel SŠ může sám přijmout uchazeče na uvolněná místa – po odevzdání zápisových lístků (ZL) a po zjištění, kolik volných míst je na jednotlivých oborech k dispozici.

Nově: zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně. Lhůta pro odevzdání ZL je 5 pracovních dní od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Pokud je žák přijat na obor SŠ, svůj zájem o studium potvrdí odevzdáním ZL.

Pokud bude žák dodatečně přijat i na jiný obor SŠ (po rozhodnutí ředitele SŠ), o který má větší zájem, ZL, který již odevzdal, mu bude vrácen a může ho opět použít.

Další kola přijímacího řízení se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Zapsala Mgr. Eva Lužová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238