Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU (31. 3. 2020)

V souladu s opatřením MŠMT a mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, oznamuje, že

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY T. G. MASARYKA OTROKOVICE

BUDE PROBÍHAT

OD 1. DO 9. DUBNA 2020 BEZ OSOBNÍ ÚČASTI DĚTÍ.

 

Do 1. ročníku školního roku 2020/2021 budou zapsány děti, které se narodily v době od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

K zapsání dítěte je třeba podat Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – viz Příloha č. 1

Pokud zákonný zástupce zvažuje pro své dítě odklad, musí podat Žádost o odklad povinné školní docházkyviz Příloha č. 2

Žádosti o odklad je nutné nejpozději do konce května 2020 doložit:

1. vyjádření dětského lékaře, případně ambulantního specialisty

2. vyjádření odborného pracoviště (KPPP nebo SPC).

Zápis proběhne distanční formou, což znamená, že zákonný zástupce využije k doručení Žádosti o přijetí (příp. Žádosti o odklad) jednu z těchto cest:

  1. do datové schránky školy      5gnmtcc
  2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zsotrtgm@zsotrtgm.cz
  3. poštou
  4. vhozením vyplněné a podepsané žádosti do schránky na budově školy
  5. osobně do školy po předchozí telefonické dohodě (sjednání termínu)

adresa školy:

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace

J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice

Příjem žádostí bude probíhat v období od 1. 4. 2020 do 9. 4. 2020. Proběhne tedy pouze formální část zápisu. Motivační část zápisu, při které se děti seznámí s prostředím školy, učiteli, budoucími spolužáky, se uskuteční dodatečně, pokud to situace dovolí, pravděpodobně v průběhu měsíce června.

Těšíme se na všechny naše nové žáky i jejich rodiče.

Mgr. Marta Zakopalová, ředitelka školy

Otrokovice, 24. března 2020

PŘÍLOHY:

01_Žádost o přijetí

02_Žádost o odklad

POZOR: Potvrzení o přijetí „Žádosti o přijetí“ Vám zašleme v nejbližších dnech na Váš e-mail.

 

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238