Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Olympiáda v českém jazyce (27. 1. 2020)

Ve středu 22. ledna 2020 se zúčastnili dva vybraní žáci naší školy Okresního kola Olympiády v českém jazyce, tentokráte na Gymnáziu T. G. Masaryka ve Zlíně. Karolína Čambalová z 9. B a Martin Frýza z 9. A, vítězi  školního kola, úspěšně reprezentovali naši školu v kole okresním. Naši žáci zápolili jako obvykle na poli gramatickém, ale rovněž stylistickém. Konkurence byla značná. Z celkového počtu 73 soutěžících se Martin Frýza umístil  na velmi pěkném 33. místě  a Karolína Čambalová na 43. místě. Za svůj výkon si oba jistě zaslouží naši velkou pochvalu.

Zapsala Mgr. Jana Melichárková

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238