Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Kraje pro bezpečný internet (11. 10. 2019)

projekt

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se soutěžním kvízem projektu Kraje pro bezpečný internet, do kterého se mohou zapojit i žáci z naší školy. Projekt Kraje pro bezpečný internet je realizován pod záštitou Asociace krajů ČR. Soutěž trvá až do 15. listopadu 2019. Cílem soutěže je upozorňovat děti a studenty na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých mobilních telefonů a cestou prevence tato nebezpečí minimalizovat.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečnosti na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny. Žáci se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším. I zde mohou úspěšní žáci získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

Soutěž probíhá do 15. listopadu 2019 a pravidla obou soutěžních kvízů jsou zveřejněna společně se soutěžním kvízem na výše uvedených webových stránkách.

V souvislosti s nařízením GDPR je u žáků mladších 15 let vyžadován souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů. Žáci musí při registraci zadat kontaktní údaje na rodiče (telefon či e-mail). Pokud rodiče souhlas do 48 hod. udělí, budou děti zařazeni do slosování o hodnotné ceny, pokud ne, bude jejich registrace smazána a nebudou moci být zařazení do slosování o hodnotné ceny. Přechodnou dobu 48 hod jsme zvolili proto, aby si děti mohly do kvízu zaregistrovat během výuky.

V rámci projektu KPBI vznikly také e-learningové kurzy pro rodiče, kde se mohou dozvědět více informací o této problematice. Také si mohou ověřit své znalosti ve znalostním kvízu.

Děkuji Vám za spolupráci.

Vložila Mgr. Blanka Michnová, koordinátor ICT

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238