Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Cvičení v přírodě (23. 9. 2019)

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 se všechny třídy 1. stupně účastnily Cvičení v přírodě. Je to den, kdy žáci tráví vyučovací dobu se svými třídními učiteli jinde, než ve školní budově.  Nabízí se zde možnost, poznat děti lépe a hlavně jinak, než ve školních lavicích. Počasí nám přálo, a tak si den všichni užili. Prvňáci objevili soutok Moravy s Dřevnicí. Druháci poznávali Kubík a okolí lesa za Štěrkovištěm. Třetí třídy se vydali pěšky na exkurzi do ČOV v Malenovicích. Čtvrťáci a páté třídy si prošli Stezku zdraví pod Tlustou horou až do Malenovic. Kromě pozorování podzimní přírody, sbírání odpadků v lese, sbírání hub a přírodnin pro výtvarnou výchovu žáci jistě utužili i své sportovní schopnosti.

Zapsala Mgr. K. Skochová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238