Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Matematika na 2. stupni nejen v rozvrhu (26. 4. 2019)

Každoročně se nám daří zapojit žáky do nejméně tří soutěží:

Největší oblibě se těší matematický KLOKAN, který do všech zapojených škol doskáče vždy koncem března. Jedná se o méně obvyklé zábavné matematické úkoly, které se mnohdy blíží i hlavolamům. Žáci vstupují do soutěže s určitým množstvím přidělených bodů, odpovědi vybírají testovým způsobem a podle vlastní strategie body buď získávají či ztrácejí…zkrátka jen tipování se nevyplácí. Dosažené body všech soutěžících se zpracovávají statisticky a porovnávají v rámci celé republiky i dalších zemí. Přestože není možné postoupit do dalšího kola, mnozí žáci si příklady rádi vyzkoušeli a pak své umístění v jednotlivých kategoriích (CVRČEK 2. a 3. ročník, KLOKÁNEK 4. a 5. ročník, BENJAMÍN 6. a 7. ročník a KADET pro 8. a 9. ročník) zjistili na nástěnce ve škole. Vše o soutěži je na https://matematickyklokan.net/

Méně obsazovanou soutěží je MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA. Už od podzimu je žákům k dispozici zadání 6 úkolů školního kola, které řeší samostatně jako domácí přípravu na kolo okresní, které probíhá v různých kategoriích v měsíci dubnu. Součástí řešení je i správné vysvětlení a popis postupu. Protože úkoly jsou složitější a hlavně je vyžadována samostatnost a čas, který je nutno práci věnovat i doma, část žáků si zadání vyzvedla, ovšem své řešení odevzdala jen Eliška Kučerová ze 7.C a Martin Frýza z 8.A. V okresním kole kategorie Z8, které se konalo 9. 4. 2019 na ZŠ Dřevnická ve Zlíně naši školu pak mezi  soutěžícími včetně žáků z víceletých gymnázií reprezentoval Martin Frýza. Přestože mu jen o 1 bod uniklo stát se úspěšným řešitelem i kola okresního, jeho 8 . – 9. místo v  konkurenci 56 žáků je velkým úspěchem.

Někteří naši žáci se i letos zúčastnili školního kola PYTHAGORIÁDY. Během 60 minut je v jednotlivých kategoriích podle ročníků (tedy 6., 7. a 8.) čekalo 15 soutěžních úkolů, které se svým charakterem blíží probíranému učivu. Výsledky byly opět zveřejněny na nástěnce a  od svých vyučujících se již žáci dozvěděli, kdo nás bude reprezentovat v okresním kole, které proběhne na naší škole 27. května. Budou to tito žáci: z 6. ročníku Martina Buchtová a z 8. ročníku Michal Procházka a Martin Frýza.

Letos se žáci 6.C a 9.A seznámili i s internetovou soutěží třídních kolektivů, získali nové poznatky a zkušenosti a možná se i tato aktivita stane na naší škole tradicí, která přispěje k tomu, že  matematika se bude u žáků posouvat na přední místa v oblíbenosti.

Zapsala Mgr. Iveta Plšková

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238