Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Oslavy výročí v ZŠ T. G. Masaryka (31. 10. 2018)

Jak si co nejlépe upevnit znalosti z historie? Vlastní aktivitou, osobními zážitky a zábavnou formou. Těchto zásad jsme se drželi na naší škole při oslavách kulatého výročí vzniku Československa. Projektový týden ,,Stoletá republika“ jsme zahájili v pondělí štafetovým během ,,100×100 metrů pro republiku“ na našem školním hřišti. Odměnou pro účastníky byla medaile, sladký perníček a společná fotka s balónky v barvách trikolory.

Pro chytré hlavičky byla připravena vědomostní soutěž, ve které se zájemci mohli pochlubit svými znalostmi. V průběhu celého týdne se také zaplňoval ,,Strom přání“ barevnými lístky se vzkazy republice do dalších let. Děti přály své rodné zemi další dlouhá léta v míru, čisté lesy i řeky, svěží ovzduší i lepší mezilidské vztahy.

Všechny třídy druhého stupně se během týdne zúčastnily exkurzí, výstav a vyslechly si poutavé přednášky. Osmáci se vydali do Brna na výstavu Co nám válka vzala a dala, sedmáci navštívili Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně, pro šestý ročník byla připravena prohlídka expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci a nejstarší žáci diskutovali o staletých kořenech naší státnosti s lektorem.

Celý týden završilo sázení pamětní lípy na školním pozemku za přítomnosti členů Klubu vojenské historie Litava, kteří žákům předvedli dobové legionářské uniformy a historické zbraně. Nově vysazený strom byl symbolicky předán do péče našim nejmladším žákům, kteří o něho budou jistě po celou dobu své školní docházky svědomitě pečovat.

Myslím si, že všechny aktivity celého týdne napomohly k upevnění národní hrdosti, vlastenectví a doufám, že děti budou dlouho vzpomínat, jak na základní škole slavily narozeniny své rodné země.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách projektového týdne a také dětem, které se jakýmkoliv způsobem do aktivit zapojily.

 Zapsala Mgr. Pavlína Herentinová

« Zpět

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238