Jarní bazárek

Zveme na Jarní bazárek
13. dubna od 15. do 18. h.

Více

ZŠ TGM Otrokovice

Barevný týden (16. 5. 2018)

akce žákovského parlamentu

Více »

Škola v přírodě – 2018 – třídy IV.A a IV.B (9. 5. 2018)

Základní informace pro rodiče žáků

Více »

Orgány v našem těle (9. 5. 2018)

Jestli se vlezou všechny orgány do našeho těla, přesněji na tričko, si zkoušeli třeťáci v projektové hodině prvouky.

Více »

Hasičské dopoledne (9. 5. 2018)

Dne 7. 5. v rámci projektového dne se třeťáci zúčastnili besedy o požární prevenci.

Více »

Návštěva 2. C v městské knihovně (9. 5. 2018)

Ve druhé třídě pravidelně navštěvujeme městskou knihovnu, ve které si každý měsíc půjčujeme knihy.

Více »

Třeťáci pomáhali lesu (2. 5. 2018)

V dubnu v celé České republice probíhala akce “Ukliďme Česko”.

Více »

Tel. škola: 576 771 650
Tel. jídelna: 576 771 667
Tel. družina: 576 771 665

Adresa: J. Žižky 1355
765 02 Otrokovice

IČO: 75020238